Roľnícka nedeľa 2017

v kostole sv. Jakuba vo Volkovciach