Vystúpenia

Dátum/Čas Vystúpenia
25/10/2015
3:00 pm
Slávnostné posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
Kultúrny dom Volkovce, Volkovce Zlaté Moravce
21/08/2015
11:00 am - 12:00 pm
Agrokomplex Nitra
Agrokomplex, Nitra
25/07/2015
3:00 pm - 8:00 pm
Folklórny festival mikroregiónu „Požitavie – Širočina“
Volkovce, okr. Zlaté Moravce
04/07/2015
4:00 pm - 8:30 pm
Posedenie s jubilantmi
Kultúrny dom Volkovce, Volkovce Zlaté Moravce
27/06/2015
3:00 pm - 8:00 pm
Spevy Domova
Obec Obyce, Obyce
17/05/2015
4:00 pm - 7:00 pm
Ambrózyho dni v Arboréte Mlyňany
Tesárske Mlyňany, okr. Zlaté Moravce
16/02/2015
4:00 pm - 7:00 pm
Fašiangy 2015
Kultúrny dom – Volkovce,, Volkovce Zlaté Moravce
28/12/2014
3:00 pm - 7:00 pm
Stretnutie s jubilantmi JDS
Kultúrny dom – Volkovce, Volkovce Okr. Zlaté Moravce
19/10/2014
Celý deň
Mesiac úcty k starším
Volkovce, okr. Zlaté Moravce
12/10/2014
Celý deň
Dedina v meste
Vráble, okr. Nitra
1 2 3 4 5 6 7